Nawigacja

Partners

Czwartek 18.09.2014

 

 

        21 wrzesień

Międzynarodowy Dzień

         Pokoju

Nawigacja

Kalendarz

Ilość odwiedzin: 225096

Witamy na naszej stronie

Wiadomości

 • ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH

  ZAPRASZAMY WSZYSTKIE SZKOŁY Z TERENU GMINY MSZANA DOLNA DO UDZIAŁU W OGÓLNOSZKOLNYM KONKURSIE LITERACKO - PLASTYCZNYM Z OKAZJI OBCHODÓW VII DNIA PAPIESKIEGO pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!”.

 • WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  W dniu 11.09.2014 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II Kasince Małej. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja, którą tworzyli opiekun SU, przewodniczący SU oraz jego zastępca. Wybory zostały zorganizowane w sposób demokratyczny, każdy wyborca miał prawo do oddania głosu na wybranych przez siebie kandydatów (jednego, dwóch lub trzech). Wybory poprzedzone zostały kampanią wyborczą kandydatów do SU. Osoby chętne do pracy w SU przygotowały plakaty, na których umieściły hasła wyborcze, obietnice przedwyborcze, swoje zainteresowania oraz wizerunek. Plakaty prezentowane były na szkolnej tablicy SU przez drugi tydzień września. By umożliwić autoprezentację wszystkim kandydatom przed uczniami każdej z klas, zorganizowano apel, na którym dzieci zaprezentowały się osobiście swoim kolegom i koleżankom  wygłaszając mowę agitacyjną.
  Swoją kandydatury  do Samorządu Uczniowskiego  zgłosiło 10 uczniów: Aleksander Batko kl. 1, Zuzanna Majkowska kl. 1, Amelia Nawara kl. 2, Jan Polański kl. 2, Daniel Filipiak kl. 2, Wioletta Gil kl. 3, Aleksandra Filipiak kl. 4, Monika Polańska kl. 4, Norbert Grzyb kl.5, Adrian Skalski kl. 6.
  Nad organizacją oraz przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza, która po przeliczeniu głosów wyłoniła przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza, a także opiekuna Samorządu Uczniowskiego, w osobach:

 • Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

  Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015 nastąpiła  1 września o godz. 9.00. Tradycyjnie pierwsze powakacyjne spotkanie ze szkołą poprzedziła  Msza Święta w kaplicy, którą odprawił ksiądz katecheta Konrad Kozioł. W kazaniu skierowanym do uczniów, rodziców i nauczycieli zwrócił uwagę na nowe wyzwania i zadania, które niesie ze sobą rozpoczynający się rok szkolny. Życzył wszystkim dużo sił i błogosławieństwa Bożego w ich realizacji oraz opieki Patrona Świętego Jana Pawła II. Następnie uczniowie udali się do budynku szkoły, gdzie nastąpiła dalsza część. Apel  rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego oraz hymnu szkoły. Oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 dokonała Pani Dyrektor Agata Zięba, powitała wszystkich zgromadzonych, a także wspomniała, że  1 dzień września to również bolesna rocznica wybuchu II wojny światowej. W tym roku obchodzimy ją po raz 75. Zwróciła się z prośbą o pielęgnowanie pamięci o wszystkich ofiarach wojny, modląc się za tych, co zginęli. Ich poświęcenie dla obrony niepodległości,  wolności i godności uczciliśmy minutą ciszy. W dalszej części pani dyrektor przedstawiła organizację roku, przydział wychowawców dla poszczególnych klas. Rok szkolny 2014/2015 to wyjątkowy moment, ponieważ naukę w klasach pierwszych w Polsce rozpoczyna duża część sześciolatków. W naszej szkole naukę w klasie pierwszej jako sześciolatek rozpoczyna jedno dziecko  - Magdalena Żądło, której życzymy zapału do pracy i sukcesów w nauce. Zaś wszystkim uczniom szkoły niegasnących chęci  do zgłębiania wiedzy, poszukiwania i odkrywania coraz to nowszych tajników życia. Na zakończenie odczytano list Rzecznika Praw Dziecka skierowany do uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

  W  dniu 1  września 2014 r. o godz. 9.00 odbędzie  się uroczyste rozpoczęcie  roku  szkolnego 2014/2015.

 • Zajęcia adaptacyjne

  W dniu 28.08.2014r  o godz. 9:00 odbędą się zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Kasince Małej. Zapraszamy dzieci z rodzicami.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kasince Małej
  Szkoła Podstawowa nr 3
  34 - 734 Kasinka Mała 733
  NIP 737 18 34 140
 • 18 33 13 113

Galeria zdjęć